• Видове филтрация на басейни

   

  филтрация на басейн

  Основно изискване за доброто функциониране на вашия басейн, е да има качествена и надеждна система за механично пречистване на водата. Изчислено е, че между 60-70% от чистотата на басейна се дължи на неговата филтрация. За това е необходимо да сте много внимателни при избора. На пазара се предлагат голям набор от филтри и помпи и вероятно ще се затрудните при избора си. По-безопасния начин е да се доверите на професионалисти в тази област и да изисквате цикълът на филтрация да не е повече от четири часа за целият обем на водата в бесейна ви.

   

  Вертикална филтрация

  При този тип филтрация водата от басейна преминава през преливник разположен около басейна и се влива в резервоар наречен компенсаторен резервоар. От там, чрез помпите водата се изтласква през филтрите в басейна. Ако изберете вертикална филтрация трябва да знаете, че тя изисква и допълни строителни дейности по изграждане на резервоар, преливен улей и отнема повече технологично време. Но въпреки по-дългия срок на изграждане, такъв тип басейни са красиви, защото нивото на водата съвпада с това на коритото. И тъй като пречистената вода постъпва в басейна през дънните дюзи и прелива от страни, наблюдавате един красив танц на водата наподобяващ малък гейзер.

  басейн

   

  Хоризонтална филтрация

  При хоризонталната филтация на една от стените на басейна се разполагат скимери, а на другата вливни дюзи. Филтрацията се осъществява, като през скимерите се засмуква замърсената вода, а през дюзите вече постъпва в басейна филтрираната и пречистена механично вода. Този тип филтация е чест избор за малък домашен басейн.

  басейн

  В нашия електронен магазин предлагаме оборудване както за вертикална,така и за хоризонтална филтрация на басейни-може да разгледате тук

Leave a Reply